Импресум

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
Петре Димитров

Редакција
Силвана Жежова
Александра Спасевска
Никола Осило

еМагазин е проект на Здружението на граѓани „Центар за развој и унапредување на новинарството“


Број за контакт: +389 72 44 38 44
МАРКЕТИНГ: +389 78 356 509


E-пошта редакција:
redakcija@emagazin.mk


E-пошта Петре Димитров:
​​petre.dimitrov@emagazin.mk


E-пошта Силвана Жежова:
​​silvana.zezova@emagazin.mk


E-пошта Александра Спасевска:
aleksandra.spasevska@emagazin.mk​


E-пошта Никола Осило:
​​​​nikola.osilo@emagazin.mk