Бизнис

Февруари 16, 2018 Бизнис Никола Осило

„Триглав Осигурување“ склучи повеќе договори за реосигурување со „Позаваровалница Триглав Ре“

Одборот на директори на „Триглав Осигурвање“ АД, Скопје преку Македонската берза информира дека на 140-та седница одржана на ден 29.01.2018 година, донесе Одлука за одобрување на склучување на Договори за реосигурување за 

Февруари 16, 2018 Бизнис Никола Осило

„Оилко“ купи сопствени акции

„Оилко“ КДА Скопје преку Македонската берза иинформира дека се стекна со 20 сопствени акции и сега поседува 1.583 сопствени акции што претставува 0,63 отсто од вкупниот број на акции на издавачот „Оилко“ КДА Скопје.

 

Сите детали: Што предвидува Законот за поддршка на инвестициите

Министерството за економија го објави Предлог-законот за  финансиска поддршка на инвестициите. Со овој закон се уредуваат видовите на финансиска поддршка на инвестициите, висината на финансиската поддршка, условите, начинот и постапката за  доделување на финансиска 

Затворениците во Идризово и Тетово ќе добијат нови душеци, перници и постелнина

Управата за извршување на санкциите при Министерството за правда објави оглас за доделување на договор за јавна набавка, транспорт и поставување на душеци, перници и постелнина за Воспитно поправниот домо во Тетово

Оглас за вработување на секретар во Секретаријатот на МАНУ-пллата од 44.700 денари

Македонската академија на науките и уметностите објавуви конкурс за избор на секретар на Секретаријатот на МАНУ. Според огласот, кандидатот треба да има високо образование, ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен или магистратура ниво на квалификации VII

Намален извозот на храна: Македонското овошје и зеленчук потешко стигнува на странските пазари

Во 2017 година Македонија извезла прехранбени производи во вкупна вредност од 306,7 милиони евра што е за 7,8 милиони евра помалку споредено со вкупниот извоз од 314,5 милиони евра од претходната 2016 година, покажуваат статистичките 

„Даути комерц“, „Макпетрол“ и „Пуцко петрол“ топ понудувачи на јавните набавки

Друштвото за производство, промет и услуги „Даути комерц“ доставило 78 понуди на сите јавни набавки кои што биле објавени од почетокот на годината на Бирото за јавни набавки. 

Февруари 16, 2018 Бизнис Никола Осило

Милионска набавка: „Водостопанство на РМ“ бара услуги во мобилна телефонија

Акционерското друштво „Водостопанство на Република Македонија“, во државна сопственост распиша оглас за набавка на услуги во мобилна телефонија. Проценетата вредност на договорот без ДДВ е 4.686.340 денари, а главен критериум за доделување на договорот е најниската цена.

 

Февруари 16, 2018 Бизнис Никола Осило

Комерцијална банка нуди на продажба катна гаража, деловни згради, погони, земјиште...

Комерцијална банка вчера на „Витаминка“ и ја продаде фабриката „Брилијант“ која ја презеде врз основ на ненаплатени побарувања за издадени кредити, што го отвори прашањето со каков друг запленет имот располага банката.

За еден месец потрошени 40 милиони евра за јавни набавки

Во јануари годинава биле објавени вкупно 906 огласи за јавни набавки при што се склучени 922 договори.