Беспарица

Се сеќавате ли кога последен пат ви ја покачиле платата

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во мај 2016, изнесува 22.324 денари, што е зголемување за 1,1 отсто во однос на истиот месец минатата година, покажуваат податоците на  Државниот завод за статистика. Доколку се следат податоците што редовно ги објавува ДЗС може да се забележи 

Најбогатите Македонци заработиле 7,2 пати повеќе од сиромашните

Во 2014 година, 20% од популацијата во Македонија со највисок приход заработила 7,2 пати повеќе од оние 20% со најнизок приход, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика.

 

Македонците преживуваат: Најголем дел од приходите за егзистенцијални потреби

Најголемиот дел од финалната потрошувачка на домаќинствата во Македонија е наменет за задоволување на потребите за храна 31.9%, за домување 24.9%, транспорт 8.6% и комуникации 3.6%, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статстика.

 

Невработеноста најмногу ги мачи младите до 29 години

Во вкупниот број на невработени лица, најголемо е учеството на младото население на возраст од 20 до 29 години, а стапката на невработеност кај оваа возрасна група во 2005 година изнесува 53,5%, во 2010 година 44,6%, a во 2015 година 42,3%.

 

Македонските семејства трошат дури 62,7% од приходите на храна и облека

Просечното домаќинство во Македонија, околу 62.7% од својата потрошувачка наменува за задоволување на основните потреби за храна, облека, домување и покуќнина.

 

Македонците се незадоволни од состојбата во општеството и немаат надеж дека ќе се поправи

Речиси 80 отсто од граѓаните на Македонија се или незадоволни или неутрални од тоа како се движат работите во општеството, покажа последното истражување на „Балкански барометар 2016“, кое денеска беше претставено во Сараево.

Над 28.000 семејства во Македонија живеат од социјална помош

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупниот број на малолетни корисници на социјална заштита во 2015 година изнесувал 16.087, додека вкупниот број на полнолетни корисници на социјална заштита во 2015 година изнесува 39.785.

 

Работат без плата

Секој месец во Македонија има стотици работници кои не земаат плата. Така, процентот на вработени кои не примиле плата во февруари 2016 година изнесува 1,2% и во однос на истиот месец претходната година е понизок за 0,3 п.п., а за 0,2 п.п. повисок во однос на јануари 2016 година.

 

Над 100.000 лица бараат, но не можат да најдат работа

Вкупниот број невработени лица заклучно со март годинава изнесувал 210.166, од кои 114.252 се активни баратели на работа, а 95.914 се останати невработени лица.

 

Третина од сиромашните семејства во Mакедонија поседуваат автомобил

Државниот завод за статистика во најновата публикација Анкета на приходите и условите на живеење објави дека стапката на сиромаштија во Македонија во 2014 година изнесувала 22,1% и се опишуваат можностите на сиромашните домаќинства за поседување на одредени трајни добра како што се автомобил