Беспарица

Невработеноста најмногу ги мачи младите до 29 години

Во вкупниот број на невработени лица, најголемо е учеството на младото население на возраст од 20 до 29 години, а стапката на невработеност кај оваа возрасна група во 2005 година изнесува 53,5%, во 2010 година 44,6%, a во 2015 година 42,3%.

 

Македонските семејства трошат дури 62,7% од приходите на храна и облека

Просечното домаќинство во Македонија, околу 62.7% од својата потрошувачка наменува за задоволување на основните потреби за храна, облека, домување и покуќнина.

 

Македонците се незадоволни од состојбата во општеството и немаат надеж дека ќе се поправи

Речиси 80 отсто од граѓаните на Македонија се или незадоволни или неутрални од тоа како се движат работите во општеството, покажа последното истражување на „Балкански барометар 2016“, кое денеска беше претставено во Сараево.

Над 28.000 семејства во Македонија живеат од социјална помош

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупниот број на малолетни корисници на социјална заштита во 2015 година изнесувал 16.087, додека вкупниот број на полнолетни корисници на социјална заштита во 2015 година изнесува 39.785.

 

Работат без плата

Секој месец во Македонија има стотици работници кои не земаат плата. Така, процентот на вработени кои не примиле плата во февруари 2016 година изнесува 1,2% и во однос на истиот месец претходната година е понизок за 0,3 п.п., а за 0,2 п.п. повисок во однос на јануари 2016 година.

 

Над 100.000 лица бараат, но не можат да најдат работа

Вкупниот број невработени лица заклучно со март годинава изнесувал 210.166, од кои 114.252 се активни баратели на работа, а 95.914 се останати невработени лица.

 

Третина од сиромашните семејства во Mакедонија поседуваат автомобил

Државниот завод за статистика во најновата публикација Анкета на приходите и условите на живеење објави дека стапката на сиромаштија во Македонија во 2014 година изнесувала 22,1% и се опишуваат можностите на сиромашните домаќинства за поседување на одредени трајни добра како што се автомобил

Какви проблеми ги мачат жителите во градовите, а какви во селата?

Додека во 2013 година 14,4 % од домаќинствата во Македонија (околу 550.000 домаќинства) имале проблеми со лошите услови за живеење (покриви што протекуваат, влажни ѕидови, искршени и гнили прозорци), во 2014 година овој процент е зголемен на 15,3%, покажуваат најновите податоци

Работат, а живеат во сиромаштија

Од сите вработени лица (околу 700.000 лица) во Македонија 9,8% се сиромашни, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во новата публикација „Анкета за приходи и услопви на живеење 2014“ може да се види дека преклани од сите невработени лица (околу 260.000) 40,4 % биле сиромашни

Половина од вработените во Македонија имаат плата помала од 200 евра

Половина од вработените во земјава или 366.242 лица имаат плати помали од 12 илјади денари (200 евра), покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Податоците на статистика покажуваат дека 16,2% од вработените имаат месечна плата поголема од 20 илјади денари, а само 1,2%