Бизнис

Колкави се платите на директорите на „Дебарски бањи-Цапа“?

„Дебарски бањи-Цапа“ АД Дебар преку Македонската берза ги објави примањата на Одборот на директори во 2017 година

ЗК Пелагонија откупи сопствени акции

ЗК Пелагонија АД Битола информира дека преку Македонската берза е извршен откуп на 288 сопствени акции со што бројот на акциите во сопственост на друштвото изнесува 1.443 акции издадени од ЗК Пелагонија ад Битола.

 

Стевчо Јолаковски рaзрешен од Надзорниот одбор на Стопанска банка Битола

Централниот Регистар на Република Македонија постапувајќи по пријавата за упис на промена-разрешување на член на Надзорен одбор во Стопанска банка А.Д.Битола донесе решение со кое се одобрува пријавата.

 

Акцијата на Комерцијална банка ја проби границата од 5.000 денари

Зголемениот интерес и акционерските прегрупирања во Комерцијална банка АД Скопје предизвикаа пораст на вредноста на акциите на банката.

 

Македонската берза ги ревидираше индексите МБИ10 и ОМБ

На 18.06.2018 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ, соопшти Македонската берза.
 

„Мотоцентар“ го доби тендерот за набавка и монтажа на пневматици за возилата на МВР

Министерството за внатрешни работи на РМ по распишаниот тендер за набавка, монтажа и одржување на надворешни гуми-пневматици за моторни возила склучи договор со трговското друштво за производство, промет и услуги „Мотоцентар“ ДОО експорт-импорт Скопје.

 

ГА-МА купува теренско возило

ГА-МА АД – Скопје распиша оглас за набавка на теренско моторно возило. Проценетата вредност на договорот без ДДВ е 1.200.000 денари, а главен критериум за доделување на договорот е најниската цена.

 

Калкулатор за финансиска поддршка: Пресметајте колку пари може да добиете од државата

Правилниците за добивање и исплата на финансиска поддршка се усвоени и стапија на сила на 7 јуни оваа година и со тоа е овозможена имплементација на мерките од првиот и вториот столб од  Планот за економски раст. 

Кои документи се потребни и каде компаниите да ги достават барањата за финансиска поддршка од државата

Правилниците за добивање и исплата на финансиска поддршка се усвоени и стапија на сила на 7 јуни оваа година и со тоа е овозможена имплементација на мерките од првиот и вториот столб од Планот за економски раст..

Колкав ќе биде економскиот бенефит од потпишувањето на договорот со Грција

„Економските бенефити од договорот со Грција и од решението на овој проблем или прашање и тие ќе бидат неспроведливо повисоки од кој било трошок што би настанал за имплементација на овој договор“, изјави Кочо Анѓушев, вицепремиер за економски прашања.