Бизнис

Се избира нов главен извршен директор на Македонски Телеком, Маирехофер заминува за Полска

Во Македонски Телеком е во тек постапка за избор и назначување нов главен извршен директор. Андреас Маиерхофер, кој е на таа функција од 2014 година, заминува од компанијата, и е назначен за главен извршен директор на Т-Мобиле Полска, од 1 април  годинава.

Штипски Бетон излегува од Здравје Радово, го продава уделот за 6. милиони евра

На престојното Годишно собрание на акционери на Бетон АД Штип една од предлог одлуките е и продажба на уделот на компанијата во Млекара Здравје Радово увоз-извоз ДОО с. Радово Босилово од 49%, соопшти компанијата преку Македонската берза.

Народна банка: Пад на кредититирањето на компаниите

Вкупните кредити во февруари, гдинава остварија месечен и годишен пад од 0,5% и 0,3%, соодветно, во услови кога намаленото кредитирање на корпоративниот сектор го надминува зголеменото кредитирање на домаќинствата, соопшти Народната банка. 

Народна банка: Пораст кај потрошувачките и станбените, пад кај автомобилските кредити

Вкупните кредити на домаќинствата во февруари, годинава бележат месечен и годишен раст за 0,4% и 6,7%, соодветно, соопшти Народната банка. Воедно, месечните и годишните нагорни промени се резултат на зголемените денарски пласмани на банките и штедилниците кај домаќинствата.

 

Народната банка претопила златници и конфискувано злато во златни резерви

Вкупните златни резерви на Народната банка, заклучно со 31 декември 2016 година, изнесуваат 221.163,8045 унци (2015 година: 218.850,7544 унци) со објективна вредност од 1.159,10 САД-долари (67.605 МКД) за унца (2015 година: 1.062,25 САД-долари или 59.884 МКД за унца), покажува најновиот извештај на Народната банка.

 

 

Намалена добивката на Народна банка

Народна банка во текот на минатата година оствари добивка од 1,9 милијарди денари, што е намалување во однос на претдходната година кога централната банка имала добивка од 2,3 милијарди денари, покажува финансискиот извештај на НБРМ за минатата година.

 

 

Распродажба во УЈП: Телевизори за 50 евра, автомобили од 1.000 евра

Управата за јавни приходи на 29 март ќе одржи аукција и комерцијална продажба на предмети запленети од даночни обврзници. Се нудат автомобили со почетни цени од 1.000 евра нагоре, телевизори со почетни цени од 50 евра нагоре, машини за шиење, товарни моторни возила, компјутери, бироа

МАПАС: Целосно ќа ја контролираме продажбата на НЛБ Нов пензиски фонд

Мисијата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС е да ги заштити интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикне развојот на капитално финансираното пензиско осигурување 

Мултимилионска набавка во МВР: Нови униформи за специјалната полиција

Министерство за внатрешни работи на РМ распиша оглас за набавка на униформа за специјална полиција и делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи. Проценетата вредност на договорот без ДДВ

Голема зделка: Кој ќе ги осигура воздухопловите на Дирекцијата за заштита и спасување

Дирекцијата за заштита и спасување распиша оглас за осигурување на воздухоплови - внатрешно и меѓународно. Проценетата вредност на договорот без ДДВ е 12.500.000 денари или нешто повеќе од 200.000 евра. Критериум за доделување на договорот е најниска цената.