Лазе Камчев, КД Фондови: Инвестициските фондови обезбедуваат профитабилност, сигурност и ликвидност

„Грижата за сопствената и иднината на нашето семејство е еден од врвните приоритети на секој поединец. Ние сме овде да го најдеме најсоодветното решение кое ќе ги задоволи потребите на нашите клиенти, независно од инвестицискиот преференции и класите на финансиски инструменти.

Предностите на инвестициските фондови се професионалното управување на средствата со акцент на основните начела на профитабилност, сигурност и ликвидност. Преку вложување во инвестициски фондови парите се доверуваат на искусни фонд менаџери кои ги вложуваат на домашниот и меѓународниот пазар на капитал“, вели во интервју за еМагазин, м-р Лазе Камчев, Главен извршен директор на КД Фондови.Живееме во време кога сме соочени со најразлични предизвици. Тоа честопати не спречува да размислуваме за својата иднина, за иднината на своите деца, воопшто и да не размислуваме за долгорочно планирање на финансиските текови, независно дали се тоа лични или компаниски. Работите во сектор кој нуди квалитетни решенија за оплодување на средствата. Објаснете ни ги предностите на инвестиционите фондови?

Грижата за сопствената и иднината на нашето семејство е еден од врвните приоритети на секој поединец. Ние сме овде да го најдеме најсоодветното решение кое ќе ги задоволи потребите на нашите клиенти, независно од инвестицискиот преференции и класите на финансиски инструменти.

Предностите на инвестициските фондови се професионалното управување на средствата со акцент на основните начела на профитабилност, сигурност и ликвидност. Преку вложување во инвестициски фондови парите се доверуваат на искусни фонд менаџери кои ги вложуваат на домашниот и меѓународниот пазар на капитал. Преку различните инвестициски фондови се има поголема можност за избор кои ги задоволуваат различните потреби т.е. инвестициски стратегии.

Вложувањата во инвестициските фондови може да бидат еднократно, но може да бидат и месечни. Она што е особено важно да се напомене е дека за вложување не се потребни огромни средства.

Дали ова значи дека апсолутно не постојат никакви ризици доколку  некој се реши својата заштеда да ја вложи во еден ваков фонд?

Инвестициските фондови се едни од најрегулираните финансиски институции генерално земено. Во Македонија поради интегративните процеси кои ги води државата, законодавството во тој дел е скоро изедначено со законодавството во ЕУ. Помеѓу инвеститорите и фондовите се наоѓа и депозитарната банка која за потребите на фондот врши работи на чување на имотот на фондот.

Депозитарната банка на инвестицискиот фонд ги чува средствата на инвестицискиот фонд и контролира дали инвестицискиот фонд располага со средствата на фондот во согласност со законот и со статутот на фондот. 

Како би ја оцениле сликата на теренот, постои ли воопшто навика на инвестирање во инвестициони фондови, кои се тенденциите кај нас?

Целата индустрија кај нас е релативно млада, постои помалку од десет години. Навиката за инвестирање е сеуште мала во споредба со традиционалното штедење, но бројките  укажуваат на постепено континуирано зголемен на интерес за инвестирање. Луѓето се повеќе ја прифаќаат долгорочноста во насока на креирање одредена заштеда за подолг временски период притоа користејќи ги предностите од вложувањето во пазарот на капитал.

Денес преку континуирани месечни уплати може да се направи план за вложување.

Ќе можете ли подетaлно да ни го објасните процесот на инвестирање во инвестиционите фондови, како тој функционира? 

Процесот на инвестирање е многу едноставен. Најпрвен на клиентот му се отвора сметка во фондот во кој што сака да инвестира. Се утврдува дали ќе уплаќа еднократно или континуирано во одреден временски период. Дополнително му се даваат инструкции за уплата на сметката на фондот во банката чувар на имотот. По извршената уплата на паричните средсва клиентот се стекнува со удели. Уделите имаат пресметковна вредност преку која се изразува промената на цената.

Дали би можеле да направиме една паралела на културата на вложување во   инвестициони фондови кај нас и оние во странство?

Нема простор за паралела. Во странство нивото на културата на вложување е далеку повисоко во однос на тоа што го имаме како ниво во Македонија.  Кај нас сеуште е премногу присутен традиционалниот начин на однос кон заштедите. Луѓето сеуште тешко ги идентификуаат предностите од вложувањето во фондови.

Дали е подобро да се вложи во банка или во акции?

Јас повеќе би рекол дали е подобро да се вложи во паричен или акциски фонд.

Се зависи од целта која сакаме да ја постигнеме. Поголем принос се остварува преку вложување во акциски фондови и тоа на подолг времениски рок. Повеќе од пет години.

Додека сите оние пари кои би ни биле потребни во период од неколку месеци подобро да се вложат во паричен фонд. На тој начин ќе се исклучи можноста за корекција на вредноста.

Имаме производ наречен “Кеш депозит” кој навистина нуди исклучителни можности за компаниите. Дали можете нешто повеќе за ова да ни кажете?

Паричниот фонд КД Кеш депозит е финансиски продукт кој се карактеризира со конзервативна политика на вложување. Согласно структурата на вложување на паричниот фонд кој го управуваме, најголемиот дел од средства се пласирани во банкарски депозити. Тоа на некој начин ги прави еквивалент на банкарските депозити.

Со пласирање на средства во паричен фонд се остварува постојан и стабилен дневен пораст на средствата. Овој фонд е наменети за управување со обртните парични средства, оние пари кои ги имаме на сметка, не ни се вишок т.е. ни требаат за идни обврски кои доспеваат во рок од неколку дена или недели.

Начинот на функционирање овозможува  достапност до вложените средства во секое време, како и принос кој се припишува на дневно ниво и е значајно повисок од приносот на средствата чувани на трансакциска сметка. Поради овие карактеристики се најсоодветно место за парите во рок до една година.

Што е со средствата инвестирани во фондовите. Дали тие може да се повлечат, можете ли да не информирате нешто повеќе за ова?

Средствата во фондот се уплаќаат и исплаќаат без ограничување. Тие им се достапни на инвеститорите во било кое време. Во секој момент кога ќе им бидат потребни, инвеститорите поднесуваат барање за исплата и клиентот во рок од еден работен ден ги има парите на сметка без било какви ограничувања.

Какви се искуствата со клиентите? И за кого се наменети инвестициските фондови?

Инвестициските фондови се наменети подеднакво и за физички и за правни лица.

Паричните фондови се пред се наменети за вложување на средтсва за рок пократок од една година, додека, со оглед на инвестициските цели и политика, акциските фондовите првенствено се наменети за вложувачи со среднорочен или долгорочен вложувачки хоризонт и умерен степен на толеранција кон ризикот, кои сакаат да постигнат специфични инвестициски цели, диверзифицирајќи го своето портфолио на глобално ниво преку вложувања во големи, добро етаблирани компании кои се лидери во соодветните индустрии и зад себе имаат константна или растечка историја на исплата на дивиденда кон инвеститорите.

КД Фондови во моментот управува со 4 инвестициски фондови, најмногу во Македонија. Сите тие се карактеризираат со различни портфолија на вложување. Тоа значи дека преку комбинирање на тие фондови, можеме да се искреира структура на вложување за секаков профил на инвеститор.

 

При објавување на материјали од порталот emagazin.mk во друг медиум, задолжително поставете активен линк кон страницата од која е преземен текстот.

Најчитани вести