За лекови секогаш има пари: Растат добивките и извозот на фармацевтите

Растат профитите продажбите на домашен и на странски пазари на фармацевтските компании.

Фармацевтската индустрија во Македонија во првите три квартали покажа позитивни финансиски резултати.

Според финансиските извештаи објавени на Македонската берза фармацевтската компанија „Алкалоид“ првите девет месеци ги заврши со поголеми приходи од продажба и поголема добивка.

Според единечниот Биланс на успех во првите три квартали, продажбите достигнуваат 5.143.210.986 денари, што е за 7% повеќе во споредба со истиот период од минатата година.

Добивката пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), изнесува 978.094.733 денари, и бележи зголемување од околу 9%, единечната нето добивка изнесува 565.185.770 денари и истата е зголемена за 8%.

Во периодот јануари – септември, вкупните консолидирани продажби достигнуваат 6.646.641.001 денари, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период од минатата година.

Консолидираните продажби остварени на домашен пазар се зголемени за 6%, додека вкупниот консолидиран извоз на компанијата е зголемен за 9%.

Од вкупните консолидирани продажби, 39% се остварени на домашен пазар, додека 61% се остварени на странски пазари.

Гледано по региони, во земјите од Југоисточна Европа се остварени 32%, во Русија и другите земји од ЗНД се остварени 7%, во земјите од Западна Европа (ЕУ и ЕФТА) се остварени 21% и на останатите пазари се остварени 1% од вкупните консолидирани продажби.

Најзабележителен раст е остварен во В.Британија со продажби од 172.632.553 денари што претставува зголемување за 15 пати и Унгарија со продажби од 23.977.965 денари што претставува зголемување за 10 пати споредено со истиот период од минатата година.

Кај извозните пазари пораст бележат и следните земји: Хрватска раст од 9%, Романија раст од 69%, Словенија раст од 13%, Русија раст од 5%, Украина раст од 36%, Црна Гора раст од 10% итн.

Гледано по групи на производи, во структурата на вкупните консолидирани продажби, најголемо учество заземаат производите од сегментот Фармација и тоа 84%.

Консолидираната добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА), која достигнува 1.018.511.003 денари бележи раст од 11%, додека нето консолидираната добивка во износ од 553.940.330 денари е зголемена за 9%.

Во периодот јануари - септември 2017 година во Алкалоид АД Скопје се реализирани 92 нови вработувања во Република Македонија, соопшти компанијата.

Алкалоид во првите девет месеци инвестирал 518.374 илјади денари.

Фармацевтската компанија „Реплек“ пак во првите девет ме сеци оствари неконсолидирана добивка пред оданочување во износ од  59.884.000 денари.

„Остварената добивка пред оданочување во најголем дел произлегува од евидентираните приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од 57.512.000 илјади денари, од остварениот резултат во 2016 година“, велат од компанијата.

Консолидираната оперативна добивка за периодот од 1 јануари 2017 година до 30 септември 2017 година на Реплек изнесува 95.653.000 денари и истата е зголемена за 34% во однос на истиот период претходната година.

Оперативните приходи изнесуваат 664.259.000 денари и се зголемени за 15%, а оперативните расходи изнесуваат 557.842.000 денари и бележат зголемување за 7% во однос на истиот период претходната година.

Приходите од продажба на странски пазар имаат учество од 58% во вкупните оперативни приходи и имаат зголемување од 49% во однос на истиот период минатата година.

Консолидираната добивка пред оданочување изнесува 94.821.000 денари и бележи пораст за 33% во однос на истиот период претходната година.

При објавување на материјали од порталот emagazin.mk во друг медиум, задолжително поставете активен линк кон страницата од која е преземен текстот.

Коментари

Тагови