Кривична пријава за поранешниот градоначалник на Крива Паланка

Секторот за внатрешни работи од Куманово до Основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против А.А. (57) и М.М. (67) поради постоење основано сомнение дека сториле кривично дело „злоупотреба на службена положба и овластување“ и „фалсификување исправа“.

Како што соопшти денеска МВР, двајцата пријавени во периодот од јуни 2009 година до мај 2013 во два наврати ја злоупотребиле својата службена положба и овластувања. Првопријавениот, во тој период во својство на градоначалник на Крива Паланка, а второпријавениот во својство на тогашен директор на ДСУ „Ѓорче Петров“ од истата општина, постапиле спротивно на заклучоците и одлуката на Владата за проектот за изградба на 35 спортски сали.

- А.А. и М.М. на 29 мај 2009 година изготвиле и потпишале лажна исправа - Договор за инвестирање во изградба на спортска сала „Петар Поп Арсов“ со Агенцијата за спорт и млади како инвеститор на проектот. Заведувајќи го „договорот“ под три деловодни броја во три деловодника и тоа во оној при општина Крива Паланка, во ДСУ „Ѓорче Петров“ и во Агенција за млади и спорт, во договорот во член 7 став 1, навеле дека спортската сала наводно ќе биде изградена во дворот на ДСУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка, иако таму веќе имало изградено спортска сала, соопшти МВР.

Согласно склучениот договор, општина Крива Паланка се обврзала да го подготви теренот и да обезбеди пристапни патишта за почнување на изградбата, да изврши технички прием на функционалност на спортска сала, да издаде употребна дозвола, и да достави до Агенцијата за млади и спорт имотен лист во кој ќе биде впишана спортската сала. 

Овие одредби од договорот воопшто не биле исполнети, туку спротивно на тоа пријавениот А.А. донел и потпишал Решение за локациски услови за градба и потпишал Одобрение за градење-изградба на спортската сала на друга локација, на катастарска парцела која дел била во сопственост на општината, а дел во сопственост на Република МАкедонија, без претходно да се изврши пренамена на земјиштето од земјоделско во градежно. 

По изградбата на спортската сала, двајцата пријавени вторпат ја злоупотребиле службената положба и овластување кога прифатиле и потпишале Записник за примопредавање на градежниот објект- спортската сала со Агенцијата за млади и спорт. Навеле дека таа е целосно завршена, иако не биле изведени градежни работи за доградба, реконструкција, паркинг простор, сообраќајници, согласно Одобрението за градење. Ова е констатирано во Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор од страна на градежната инспекција. Со тоа е нанесена дополнителна штета на Општината, која во наредниот период треба да ги доврши овие градежни работи. 

Констатирано е дека новоизградената спортска сала воопшто не била внесена во катастарскиот операт за КО Крива Паланка, а имотниот лист во кој требало да биде внесена спортската сала во сопственост на општина Крива Паланка никогаш не бил доставен до Агенцијата за недвижности при Владата.

При објавување на материјали од порталот emagazin.mk во друг медиум, задолжително поставете активен линк кон страницата од која е преземен текстот.