Бизнис

На распродажба имотот на „Охис“ во Кисела Вода

На аукција која ќе се одржи на 24 април, годинава ќе се вршипродажба на огромен имот во сопственот на АД за органско хемиска индустрија НаумНаумовски Борче (Охис) во стечај. На продажба се нудат над 200 објекти меѓу кои управната зграда, магацини

Милионска заработувачка на главните менаџери на Охридска банка

Во 2017 година на членовите на Надзорниот одбор на Охридска банка по основа на надоместоци за присуство на седници и други надоместоци им беа исплатени вкупно 4.227.000 денари, соопшти банката

Директорите на јавните и државните претпријатија ќе ги објавуваат службените трошоци на нивните веб страни

Владата на денешната 64. седница донесе одлука за проширување на опсегот на носители на јавни функции кои треба да ги објават службените трошења

Охридска банка ќе дели бруто-дивиденда од 68 денари за акција

Во согласност со одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2017 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2017 година во бруто-износ од 35.111.800 денари, соопшти банката

За 20,5 % намалена добивката на Охридска банка

Оперативната добивка на Охридска банка за 2017 година, пред оданочување, изнесува 388 милиони денари и е резултат на порастот на нето-приходите од камати и нето-приходите од провизии, зголемувањето на нето-приходите од курсни разлики, зголемувањето на другите приходи, но и повисокиот раст на исправката на вредноста на финансиските средства, соопшти банката

Владимир Косијер – нов генерален директор на Пивара Скопје

Од 1. мај 2018-та функцијата генерален директор на Пивара Скопје ќе ја извршува Владимир Косијер. Тој на оваа позиција доаѓа по Јован Радосављевиќ, кој со оваа редовна организациска промена е унапреден на позицијата генерален директор на операциите на Coca-Cola HBC во Романија.

Се уште трае ликвидацијата на Македонска банка: Драги Димовски нов ликвидатор на местото на Ацо Дамчевски

Централниот Регистар на Република Македонија постапувајќи по пријавата за упис на промена на адреса на електронско сандаче за прием на писма и ликвидатор со решение од

Вработени во Скопски пазар: Државата да се вмеша и да ги заштити нашите права

Изминаа сите рокови кои вработените во Скопски пазар им ги поставија на директорите на компанијата околу исплатата на заостанатите плати. Тие и натаму се незадоволни и велат дека и покрај ветувањата од раководството, нивната ситуација не се подобрува. 

Детален преглед на 101 компанија од Македонската берза: Кој прави милијарди, а кој загуба?

Од вкупно 101 компанија што котираат на Македонската берза лани добивка оствариле 78 компании, а загуба 23 компании, покажуваат финансиски резултати на котирани друштва што ги објави берзата.

 

БИМ Свети Николе ги објави платите на менаџерите

БИМ Свети Николе во Годишниот извештај за работењето на компанијата за минатата година, објавен преку Македонската берза, ги објави платите на менаџментот.