Македонско

„Гласоечко“ од Долни Полог влезе на Листата на УНЕСКО

Република Македонија успешно го впиша третото културно добро Гласоечкото машко двогласно пеење од Долни Полог, Тетовско, во Листата на УНЕСКО за нематеријално културно наследство на човештвото за ургентна заштита.

Прв звучен буквар на македонски јазик

 „Просветно дело“ објави „Звучна азбука“ - прв звучен буквар-сликовница на македонски јазик со кој децата, без помош од родителите, брзо, лесно и низ игра ќе ги совладаат буквите од македонската азбука.

Безвременскиот Живко Чинго

Делото на Живко Чинго е цврсто втемелено во тековите на современата македонска литература, но колку повеќе се одалечуваме од времето кога неговите дела се напишани и објавени толку повеќе тие ќе стануваат предмет на нови истражувања, порача претседателот на Друштво на писателите на Македонија (ДПМ) Веле Смилевски, по повод 80-годишнина од раѓањето на Живко Чинго, еден од најзначајните писатели на современата македонска литература.

Македонија доби толковен речник на македонскиот јазик

„Толковниот речник на македонскиот јазик“, проект од највисок национален интерес за македонскиот јазик, чиј издавач е Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, беше презентиран во спомен-собата на Миладиновци во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје. 

Одбележани 70 години од основањето на Врховниот суд на РМ

Седумте децении на Врховниот суд се доволен период за негово целосно општествено афирмирање, за потврда на неговиот придонес во заштитата на човековите слободи и права преку кои непосредно доаѓаат до израз еднаквите и неотуѓиви права на сите граѓани како општо прифатени меѓународни и национални идеи и стандарди.

Брендирано дебарското бело овчо сирење

Со добивањето сертификат за трговска маркичка од Агенцијата за брендирање прехранбени артикли, дебарските сточари официјално го брендираа нивното бело овчо сирење.

70 години од објавувањето на македонскиот правопис

Во организација на Македонската академија на науките и уметностите, Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, денеска во МАНУ се одржува свечен собир по повод 70-годишнината од објавувањето на македонскиот правопис.

Државниот завод за статистика одбележува 70 години постоење

Државниот завод за статистика одбележува 70 години постоење. Директорката на оваа институција Лидија Костовска во интервју за МИА истакнува дека како носител на статистичкиот систем во Република Македонија, Државниот завод  е обврзан и одговорен да произведува точни и навремени статистички податоци. Смета дека за едно демократско општество  е од голема вредност да има веродостојна, објективна, квалитетна, навремена и достапна официјална статистика.

Голем јубилеј: Четири децении Градежен институт

Градежниот институт Македонија,  кој е основан во 1975 година, одбележа 40 години постоење.

Просветно дело слави 70 години

На 16 април се навршуваат 70 години од основањето на Просветно дело и од објавувањето на првиот Буквар на македонски јазик. Во тој контекст, Просветно дело има длабоко историско-културолошко значење, пред се`заради остварувањето на вековните желби на Македонците за свој јазик, писменост и култура.